Viljapuude hoolduslõikus

Teostame viljapuude ja marjapõõsaste hoolduslõikust, mis on parim viis nii saagi kvaliteedi parandamiseks kui kahjurite ja haiguste vähendamiseks. Lõikame kõiki viljapuid alates noore puu kujundamisest kuni aastakümneteks unarusse jäänud puude korrastamiseni.

 

Põhjused, miks viljapuid lõigata, on mitmeid. Kujunduslõikusega on mõistlik alustada juba istiku noorest east alates. Nii saab kontrollida puu kõrgust, et viljakandvad oksad ei jääks nii kõrgele, et isegi redeliga on raske saaki kätte saada. Ühtlasi eemaldame ebasobiva kasvusuunaga oksad, et võra ei võsastuks ja alles jääksid vaid terved, tugevad ja viljakandmiseks kõige sobivamad oksad.

 

Võra tasub hoida piisavalt hõre, et puu suudaks toota suuri ja kvaliteetseid vilju. Võsastunud puu võib esmapilgul näida saagikas, kuid viljad jäävad sellisel juhul väikesteks. Liiga  tihedas okste rägastikus ei jõua päikesevalgus kõigi oksteni ja võra seespool olevad viljad ei saagi võimalust valmimiseks, küll aga on see meeldiv elupaik seenhaigustele ja kahjuritele, keda me kindlasti oma aeda ei soovi.

 

Viljapuude hooldamise juures on oluline kasutada sobivaid ja hästi teritatud tööriistu. Suuremad lõiked tuleb teha nii, et alles jääv oks suudab toetada tekkinud haava kinni kasvamist. Samuti tuleb jälgida, et lõiget tehes ei kahjustaks oksakraed – muidu ei kasva tekkinud haavad kinni ja see muutub heaks kanaliks seenhaigustele, mille kaudu puud nakatada.

 

Vähestena Eestis pakume ka suurte puude taimekaitsetöid looduslike preparaatidega. Töö teostamiseks kasutame tehnikat, mis võimaldab ka suurte ja kõrgete puude töötlemist kiiresti ja efektiivselt.

 

Meie meeskond eelistab esimese variandina looduslikke ja keskkonnale ohutuid preparaate. Samas kui olukord väljub kontrolli alt ja haigusepuhang ohustab nakatada ning lõpuks hävitada suurt osa taimedest, oleme valmis kasutama ka keemilisi taimekaitsevahendeid. Meil on olemas taimekaitsetunnistus ja praktilised oskused, kuidas vältida taimekaitsevahendi kandumist mujale aeda.

 

Vahest rikuvad aia üldmuljet kuivanud puud, mis on halva kaldega ja võivad langetamisel kahjustada ehitisi või teisi elujõus puid-põõsaid. Meie meeskonna liikmed on läbinud ohtlike puude langetamise kursuse ja saavad turvaliselt tööga hakkama ka kitsastes tingimustes.

 

Valik töödest viljapuude ja marjapõõsaste lõikamisel

– Viljapuude kujundus-, hooldus- ja noorenduslõikus

– Marjapõõsaste hooldus- ja noorenduslõikus

– Noore puu kujundamine

– Võsastunud viljapuude korrastamine

– Haiguste ja kahjurite tuvastamine

– Kahjurite ja haiguste tõrje taimekaitsevahenditega

– Puude ja põõsaste väetamine ja profülaktiline pritsimine looduslike preparaatidega 

– Okste koristus, äravedu ja utiliseerimine