Muru rajamine

Muru rajamisega puutub kokku iga krundi omanik, isegi kui muid haljastustöid esialgu ei teostata. Kui on plaanis rajada kogu haljastus ühekorraga, siis peaks murutööd jätma järjekorras kõige viimaseks.

Sageli jäetakse põhjalikuma haljastuse rajamine hilisemasse tulevikku ja esmalt rajatakse üksnes sile, niidetav ja korrektne murupind, mis annab võimaluse õuel mugavalt ringi liikuda ja tuleviku kujundusplaanide jaoks mõtteid koguda.

Uue murupinna rajamine võib aset leida ka juba pikalt kasutusel olnud hoovis kui on soov muuta konarlik pind hästi niidetavaks või parandada maapinna kaldeid.

Enne muruseemne külvamist tasub üle vaadata, kas pinnase kalded on õiged, et hoovi ei tekiks ebameeldivaid liigniiskeid lohukohti. Vastavalt olemasoleva mullakihi paksusele on võimalik kas olemasolevat pinnast ümber planeerida või tuua peale täitemulda ja seejärel laotada laiali sõelutud kasvupinnas.

Selleks, et muruvaip saaks ilus ja tihe, tuleb ka siin arvestada erinevate kasvutingimustega. Kas muru kasvab varjus või päikese käes, milline on mullastik ja pinnase veerežiim, millised ootused on tallamiskindlusele ning kas muru niidetakse robotiga, käsiniidukiga või on hoopis soov rajada lilleniit, mida hooldatakse kord aastas. Kui teame vastuseid nendele küsimustele, oskame soovitada ka õiget seemnesegu.

Valik töödest muru rajamisel

Erinevad pinnasetööd

– Pinnase planeerimine

– Pinnase kallete korrigeerimine

– Drenaaži paigaldamine liigniiskesse pinnasesse

– Kasvupinnase laotamine

– Nõlvade toestamine

Muru rajamine

– Sobiliku muruseemne valimine

– Pinnase tasandamine ja rullimine

– Muruseemne külvamine

Muru hooldus

– Muru väetamine

– Muru õhutamine

– Värske muru esmane niitmine

– Muru niitmine